angkatap

angka atau kuantiti yang tetap nilaiannya (dalam rangkaian algebra), pemalar.

berkongsi