angguk

1. gerakan ke bawah (haluan kapal dan lain-lain);

2. gerakan menundukkan kepala (tanda bersetuju, kerana mengantuk, dan lain-lain);
~ bukan, geleng ia (peribahasa) lain di mulut lain di hati (lain perbuatan lain kehendak);

berangguk = mengangguk;
berangguk-angguk = mengangguk-angguk, terangguk-angguk;
mengangguk menggerakkan kepala ke bawah (tanda menyetujui, mengerti atau memaklumi kata-kata seseorang):
~ mengiakan;
mereka ~ bersetuju;

mengangguk-angguk
1. turun naik:
haluan perahu pun ~;

2. mengangguk berkali-kali:
mereka semua ~ tanda setuju;

menganggukkan menggerakkan (kepala) ke bawah:
ia ~ kepalanya;

mengangguk-anggukkan menggerakkan (kepala) ke bawah berulang kali:
ia ~ kepala sambil ayahnya meneruskan percakapannya;

terangguk-angguk
1. turun naik (berkenaan (dengan) haluan kapal);

2. mengangguk-anggukkan kepala dengan tidak disedari (kerana terlalu mengantuk dan sebagainya), tersengguk-sengguk:
kepalanya ~ mendengar cakap ibunya;

anggukan gerakan mengangguk:
~ dan gelengan kepala saya tidak dipedulikannya;

pengangguk;
tali ~ sejenis tali pada perahu.

berkongsi