anggai

[sastera lama] [arkaik] isyarat, semboyan.

berkongsi