anggabaya

[Jawa] [arkaik];

ratu ~ gelaran orang yang berkuasa.

berkongsi