aneka warna

1. berbagai-bagai warna;

2. aneka ragam;

beraneka warna berbagai-bagai warna;

menganekawarnakan menjadikan sesuatu beraneka warna;

keanekawarnaan keadaan beraneka warna:
upacara majlis itu mencerminkan ~ perhiasan.

berkongsi