andar

mati ~
a) mati dengan tidak diketahui sebab (atau pembunuhnya);
b) mati dengan tidak disembelih (berkenaan (dengan) binatang).

berkongsi