andapita

[Jakarta] [arkaik] sejenis penganan.

berkongsi