ancak

talam daripada anyaman tempat menyajikan barang-barang untuk hantu;
membuang ~ [Minangkabau] menyajikan barang-barang dalam ancak untuk hantu.

berkongsi