ancak-ancak

[Minangkabau]

1. tidak mempedulikan buruk baik (untung ruginya dan sebagainya), lalai;

2. olok-olok, main-main:
ancamannya dianggap orang sebagai ~ sahaja;

mengancak-ancak mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, bermain gila, mengolok-olok, bermain-main sahaja.

berkongsi