anatomi

kajian atau pengetahuan mengenai binaan tubuh dan sebagainya hidupan (manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan), kaji bina tubuh.

berkongsi