anarkisme

fahaman (pendirian) bahawa segala bentuk kerajaan atau pemerintahan bersifat menindas dan wajar dimansuhkan, penolakan segala bentuk kekuasaan atau kawalan paksaan:
kejujuran Moleire terhadap pembentukan masyarakat Perancis ialah dengan membetulkan fatalisme dan ~ yang terdapat dalam masyarakat.

anasir
1. zat yang empat (iaitu air, api, tanah, hawa atau angin) yang menurut pendapat ahli fikir zaman dahulu merupakan asas bagi segala-galanya di seluruh alam;

2. segala yang terdapat di dunia, makhluk;

3. bahagian daripada suatu keseluruhan, anggota dan lain-lain daripada sesuatu golongan (perkumpulan, masyarakat dan sebagainya):
masyarakat bandar telah dipengaruhi oleh ~-~ Barat;
berwaspada terhadap tindak-tanduk ~-~ jahat;

4. unsur, faktor.

berkongsi