anagram

kata atau frasa yang terbentuk dengan menukarkan susunan huruf dalam kata atau frasa (mis bola kepada loba):
bentuk ~ memerlukan kemahiran untuk mengolahnya.

berkongsi