ammeter

(Fizik) alat untuk menyukat arus elektrik.

berkongsi