amir

[Arab]

1. orang yang memegang perintah, pemimpin;
~ al-bahar = amirulbahar laksamana;
~ almukminin, amirulmukminin pemimpin sekalian orang Islam (gelaran khalifah dan sultan yang besar-besar);
~ haji = ~ al-haj = amirulhaj pemimpin jemaah haji;

2. [arkaik] gelaran wakil Sultan Riau di Pulau Tujuh.

berkongsi