amino

(Kimia) mengandungi atau terdiri daripada satu atom nitrogen dan dua atom hidrogen (NH2) (berkenaan (dengan) bahan kimia dan sebagainya):
asid ~;
kumpulan ~.

berkongsi