amilolisis

(Biologi) pencernaan kanji atau bahan berkanji menjadi gula.

berkongsi