amil I

[Arab] orang yang diberi tauliah (kuasa) untuk memungut zakat (dan berhak menerima zakat).

berkongsi