ambin

kain (tali dan lain-lain) untuk menggendong barang atau mengikat anak yang digendong;

berambin;
~ lutut duduk dengan lutut diikat dengan tali yang dikalungkan di leher;

mengambin menggendong dengan ambin;

ambinan barang yang diambin, gantungan.

berkongsi