ambak

[Minangkabau] tambak;

mengambak menambak, menggalang;
subur kerana dipupuk, besar kerana diambak = besar diambak, tinggi dianjung (peribahasa) [Minangkabau] besar (tinggi) kedudukan kerana dimuliakan oleh anak buah.

berkongsi