altitud

ketinggian sesuatu tempat (kawasan) yang biasanya diukur dari aras laut.

berkongsi