alpa

lalai, kurang mengendahkan;
janganlah ~ akan kewajibanmu janganlah lalai akan kewajibanmu;

mengalpakan melalaikan, mengabaikan, melupakan:
~ kewajiban;

kealpaan kelalaian, kelengahan:
harap dimaafkan ~ saya.

berkongsi