almukhalis

[Arab] [arkaik] juruselamat, penyelamat.

berkongsi