al-Mukmin

[Arab] Yang Maha Melimpahkan Keamanan dan Kesejahteraan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi