alkari

[arkaik] batu lak, laka, lakri, malau gari (kari).

berkongsi