al-Karim

[Arab] Yang Maha Mulia dan Sedia Memberi (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi