alfa II

huruf pertama dalam abjad Yunani yang ditulis dengan simbol Α,α.

berkongsi