alergenik

(Perubatan) berkaitan dengan alergen.

berkongsi