album

1. buku tempat menaruh gambar-gambar (setem dan lain-lain):
~ yang mengandungi gambar-gambar pada hari perkahwinannya;

2. piring hitam yang mengandungi beberapa buah lagu:
penyanyi yang telah berjaya menghasilkan beberapa buah ~.

berkongsi