alat II

[Minangkabau] jamuan, perjamuan;
acang-acang ~ orang yang mengatur jamuan;

beralat mengadakan upacara adat (perkahwinan, perjamuan, dan lain-lain), mengadakan jamuan (untuk), berjamu:
ia hendak ~ mengahwinkan anaknya;

memperalatkan mengadakan perjamuan adat, mengahwinkan:
tidak sedikit dikeluarkan wang untuk ~ anaknya;

peralatan perjamuan, upacara adat:
~ kahwin.

berkongsi