al-Rauf

[Arab] Yang Maha Pemberi Kasih Sayang (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi