al-Rahman

[Arab] Yang Maha Pemurah dan Yang Memberi Rahmat (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi