al-Rahim

[Arab] Yang Maha Pengasih kepada semua makhluk (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi