al-Quddus

[Arab] Yang Maha Suci (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi