al-Qayyum

[Arab] Yang Berdiri Sendiri (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi