al-Khabir

[Arab] Yang Maha Sedia Mengetahui (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi