al-Haq

[Arab] Yang Maha Benar (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi