al-Hamid

[Arab] Yang Maha Layak Menerima Pujian (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi