al-Fadil

[Arab] panggilan hormat bagi orang yang mempunyai ketinggian atau kelebihan ilmu dalam bidang agama:
~ Ustaz Ali.

berkongsi