al-Ahad

[Arab] Yang Maha Tunggal (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi