al-Adl

[Arab] Yang Maha Adil (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi