akueus

(Kimia) berkenaan sesuatu larutan yang pelarutnya air.

berkongsi