aktiviti

kegiatan:
pegawai daerah ini giat dalam ~ sosial, sukan dan budaya;

beraktiviti melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan.

berkongsi