aktinoterapi

(Perubatan) perawatan pesakit dengan menggunakan sinaran cahaya.

berkongsi