akronim

kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan (mis RISDA, MARA);

mengakronimkan menjadikan bentuk akronim;

pengakroniman perihal atau proses membentuk akronim.

berkongsi