akikah

[Arab] penyembelihan binatang ternakan (lembu, kambing) yang dilakukan selepas kelahiran bayi (lebih afdal pada hari ketujuh) sebagai tanda kesyukuran kepada Allah;

berakikah;
hari ~ hari ketika mengadakan akikah;

mengakikahkan;
~ anak mengadakan akikah untuk anak.

berkongsi