akhlak

[Arab] (jamak bagi khuluk) budi pekerti, kelakuan, tabiat:
anak itu sudah rosak ~nya;
ilmu ~
pengetahuan berkenaan kelakuan (tingkah laku) manusia;
pegawai ~ pegawai yang mengawasi anak-anak yang telah melakukan kejahatan tetapi tidak dipenjarakan;

berakhlak mempunyai akhlak:
kehidupan ~.

berkongsi