akhir

1. kemudian sekali, penghabisan:
perkataan itu terdapat pada baris ~ halaman itu;
ikhtiarnya yang ~;
peringkat ~ pelaksanaan projek;
~ minggu
hujung minggu (hari Sabtu petang sampai hari Ahad);
~ musim penghujung musim;
~ zaman
a) [sastera lama] zaman sekarang ini;
b) penghabisan;

2. = ~ sekali =

terakhir paling kemudian, terkemudian (sekali):
itulah kali ~ saya bertemu dengannya;

3. yang diadakan terkemudian sekali (sebagai penamat):
pertandingan ~;

akhirnya
1. = ~ kelak =

berkongsi