akademi

1. sekolah tinggi (pusat pengajian) yang mengajarkan sesuatu pengetahuan (keahlian dan sebagainya);

2. persatuan atau yayasan (untuk memajukan ilmu pengetahuan, kesusasteraan, dan lain-lain).

berkongsi