ajung I

jong, perahu Cina;
bak ~ berat sebelah (peribahasa) dikatakan terhadap pertimbangan atau keputusan yang tidak adil;
dari ~ turun ke sampan (peribahasa) mundur dalam kedudukan.

berkongsi