aju

mengajukan
1. mengemukakan (usul, permintaan, sanggahan, dan lain-lain), memajukan:
dia ~ pertanyaan itu dengan kata-kata yang manis;

2. membawa ke hadapan (pasukan dan lain-lain), memajukan:
~ pasukan cadangan;

ajuan sesuatu yang diajukan, anjuran, syor, usul, cadangan;

pengajuan perihal (perbuatan) mengajukan:
ini hanya mungkin diterima dengan baik melalui ~ istilah yang betul dan tepat;

= maju

berkongsi